Site logo

Bestil - når det passer dig!
24 timer i døgnet 365 dage om året  
Vi er der - når du har brug for os!

Stacks Image 565
Liink Mac Bestil

Brug for hjælp så klik her for at se videoen.

Ansvarsfraskrivelse


Vilkår og betingelser for brug

Denne hjemmeside er tænkt som en introduktion til aktiviteterne i Liink ApS, vore datterselskaber og tilknyttede selskaber. Læs venligst disse Vilkår og betingelser (Vilkårene) og vores Beskyttelse af Persondata, inden du bruger denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du nærværende Vilkår og accepterer denne hjemmesides Beskyttelse af Persondata. Hvis du ikke accepterer vilkårene, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Copyright

Du er velkommen til at downloade materiale, der vises på denne hjemmeside, til ikke-kommerciel og personlig brug forudsat, at du overholder og ikke ændrer ved meddelelser om ophavsret, varemærker og ejendomsrettigheder. Du må dog ikke på nogen måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Liink ApS. kopiere, reproducere, genudsende, upload, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål.

Varemærker

De varemærker og logoer, der vises på denne hjemmeside, tilhører Liink ApS. Offentliggørelsen af indholdet på denne hjemmeside kan på ingen måde opfattes som tilladelse, hverken stiltiende eller på anden måde, til at anvende de viste varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Liink ApS. De viste varemærker og andet indhold på denne hjemmeside må udelukkende anvendes i henhold til nærværende vilkår.

Kommunikation

Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til eller om hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, bliver behandlet som ikke fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Disse oplysninger kan bruges uden begrænsninger eller betaling fra Liink ApS og virksomhedens tilknyttede selskaber og er at betragte som virksomhedens ejendom, så snart de kommer virksomheden i hænde (læs venligst Beskyttelse af Persondata).

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside er udviklet i overensstemmelse med dansk ret. Brug af eller browsing på denne hjemmeside sker på egen risiko. Liink ApS garanterer ikke, at den software, der anvendes til denne hjemmeside, og de oplysninger, onlineapplikationer eller andre tjenester, der stilles til rådighed ved hjælp af denne hjemmeside, er fejlfrie, eller at de vil kunne bruges uden afbrydelser. Liink ApS er omhyggelig med at anvende korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden., men Liink ApS garanterer ikke for nøjagtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændigheden af indholdet på denne hjemmeside og kan ophøre med at drive hjemmesiden uden forudgående varsel. Oplysningerne på denne hjemmeside er alene beregnet til almen orientering.

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som drives af tredjemand. Disse links er alene ment som en service til dig.


Liink ApS
fraskriver sig enhver kontrol over, forbindelse med eller billigelse af hjemmesider, som denne hjemmeside er linket til.

Oplysningerne på denne hjemmeside er givet "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, IKKE AT KRÆNKE ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.


Liink ApS
fralægger sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar eller skadeserstatning af enhver art som resultat af adgang til, brug af eller tillid til noget indhold på denne hjemmeside eller på tredjemands hjemmesider, som er direkte eller indirekte tilgængelig via denne hjemmeside, 

Disse vilkår og indholdet på denne hjemmeside reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til uoverensstemmelser mellem lovregler. Enhver strid, som opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår og Beskyttelse af Persondata, vil, hvis der ikke kan opnås en mindelig ordning, alene blive afgjort af de danske domstole i København, Danmark.


Opdateringer

Liink ApS forbeholder sig eneret til når som helst at opdatere og ændre virksomhedens Vilkår og Beskyttelse af Persondata. Alle sådanne opdateringer og ændringer er bindende for alle brugere og gælder alle browsere, der benytter denne hjemmeside, og vil blive offentliggjort her.

Brug af Persondata


Læs venligst denne Brug af Persondata samt Vilkår og betingelser ved brug, inden du bruger denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du Brug af Persondata og Vilkår og betingelser ved brug.


Liink ApS
har udarbejdet denne politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger for at vise at vi respekterer vores kunders fortrolige oplysninger. I det følgende kan du læse, hvordan vi indsamler og bruger oplysningerne på denne hjemmeside.

I registreringsformularerne på vores hjemmeside skal brugerne udlevere deres kontaktoplysninger til os (f.eks. navn, postadresse og e-mail-adresse). Vi bruger oplysningerne i registreringsformularen til at sende brugerne oplysninger om vores virksomhed. Vi deler ikke oplysningerne med tredjemand, undtagen hvor det er nødvendigt som led i vores forretning, eller hvor det er krævet ved lov eller andre retslige procedurer, og vi sælger dem ikke til tredjemand uden for
Liink Gruppen. Når du besøger vores hjemmeside, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) indsamle ikke-personlig data (f.eks. hvilken type internetbrowser og styresystem, du bruger, domænenavnet på den hjemmeside, du sidst har besøgt, antal besøg, gennemsnitligt tidsforbrug på hjemmesiden og hvilke sider, du har set). Vi kan bruge disse data til at følge, hvor attraktive vores hjemmesider er, og til at forbedre hjemmesiderne og indholdet på disse. Hvis lovgivning kræver det, f.eks. som svar på en retskendelse eller stævning, vil vi udlevere både personlige og ikke-personlige oplysninger.. Vi kan også viderebringe sådanne oplysninger ved en specifik henvendelse fra en retsinstans.

Der indsamles kun personlige oplysninger ved registrering. E-mail-adresser bruges udelukkende til at levere de ønskede oplysninger. Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider.
Liink ApS er ikke ansvarlig for sådanne hjemmesiders brug af persondata eller indhold.

www.liink.dk sporer automatisk, hvordan indholdet på hjemmesiden bruges. Denne sporing giver os mulighed for at få en bedre forståelse af områder, der kan forbedres, så vi løbende kan forbedre relevansen af og adgangen til indholdet på vores hjemmeside.

I forbindelse hermed placerer
www.liink.dk sommetider visse oplysninger, som kaldes for "cookies", på den besøgendes computer. Disse "cookies" giver en mere detaljeret sporing, så vi kan finjustere vores rapporter vedrørende brug af webstedet. Har du imidlertid deaktiveret "cookies" på din computer, har du stadig præcis den samme adgang til indholdet på www.liink.dk, som hvis du havde aktiveret "cookies". Det vil blot betyde lidt mindre nøjagtige tal for brugen af hjemmesiden i vores egne interne rapporter.

Oplysningerne vedrørende brug af hjemmesiden vil kun blive brugt inden for
Liink ApS, og af relevante partnere, for at forbedre kvaliteten af indhold, tjenester og support til de brugere, der besøger vores hjemmesider. Nogle af disse oplysninger kan fra tid til anden blive offentliggjort, men det vil kun være i en samlet form, hvor de enkelte brugere ikke kan identificeres, f.eks. hvor mange der har besøgt www.liink.dk.

Kontakt
Liink ApS
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Brug af Persondata, hjemmesidens praksis eller din erfaring med hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte Liink ApS.