Site logo

Bestil - når det passer dig!
24 timer i døgnet 365 dage om året  
Vi er der - når du har brug for os!

Stacks Image 511
Liink Mac Bestil

Brug for hjælp så klik her for at se videoen.

Vores Værdier


Liinks
værdier er:

  • Ærlighed Liink viser respekt!
  • Ansvarlighed Liink tager ansvar!
  • Kvalitet Liink leverer!
Liinks tre grundlæggende værdier udtrykker rammen for den adfærd, vi ønsker at møde kunder og medarbejdere med. Værdierne er det holdningsmæssige udgangspunkt for alle vore aktiviteter og handlinger i hverdagen.

Liinks ærlighed er ikke til forhandling, og derfor respekterer vi vore kunder, vore kolleger og vore virksomhed.
Vi tror på værdiskabelse gennem:

  • Forandring - Verden forandrer sig i stigende tempo, og derfor skal vi være gode til at se mulighederne i forandringer og have viljen til løbende at justere vores kurs. For at blive stadig dygtigere må vi derfor have modet til at løbe kalkulerede risici.
  • Forenkling - Vi er tilhængere af ikke at gøre ting mere komplekse, end de behøver at være. Forenkling er vigtig for styrkelse af effektivitet og konkurrenceevne.
  • Åbenhed - Vi vil betragtes som en åben virksomhed, og der hvor vi kan, deler vi vor viden både internt og eksternt.
  • Ansvarlig adfærd - Vi tager altid ansvar for vore handlinger og forsøger derfor at minimere eventuelle negative effekter af vores virksomhed.
Vi er som medarbejdere i Liink ApS alle ansvarlige for at efterleve disse værdier i vort daglige arbejde.