Site logo

Bestil - når det passer dig!
24 timer i døgnet 365 dage om året  
Vi er der - når du har brug for os!

Stacks Image 1463
Liink Mac Bestil

Brug for hjælp så klik her for at se videoen.

Mentorordning

Liink ApS fungerer som bindeled mellem alle involverede parter under praktik, ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Vi varetager en helhedsorienteret indsats for udsatte personer med henblik på at sikre en varig, positiv og gnidningsfri tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Støtte-/kontaktpersonordning

Liink ApS tilbyder støtte-/kontaktpersonordning til enkeltpersoner og familier. Vi hjælper med at motivere, rådgive og støtte tilknyttede personer. Denne ordning foregår i tæt samarbejde med kommunen og den tilknyttede sagsbehandler, hvor man inden start præciserer forløbet. Dette kan foregå på den tilknyttedes eget sprog, men også med dansk som hovedsprog.
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde. Ligeledes kan du fortage din bestilling på en af følgende måder:

Online klik her, telefon  48 48 80 34, fax  48 48 80 36 eller E-mail  bestil@liink.dk

Liink ApS
har åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om åretvi er der, når du har brug for os!