Site logo

Bestil - når det passer dig!
24 timer i døgnet 365 dage om året  
Vi er der - når du har brug for os!

Stacks Image 1411
Liink Mac Bestil

Brug for hjælp så klik her for at se videoen.

Tolkeservice

Tolkeservice - Bestil en tolk
Liink ApS tilbyder en bred vifte af forskellige tolkningstyper. Vore kunder, lige fra internationale myndigheder, den offentlige sektor og forretningsdrivende organisationer, finder Liink ApS tolkeservice uvurderlig i forbindelse med deres daglige forretningsgange.

Liink ApS
tolke er alle kvalificerede og har brancheerfaring og -kendskab. Vore mere end 650 tolke tilbyder tolkningsydelser på over 250 sprog og dialekter, og har erfaring med de mest komplekse og følsomme situationer.

Liink ApS
tilbyder forskellige tolkningstyper:
  • Dialogtolkning – Der tolkes mellem to parter, hvor der er behov for, at tolken med det samme gengiver det, der bliver sagt.
  • Hvisketolkning – Denne form for tolkning bliver typisk anvendt, hvis man har udenlandske gæster, som skal forstå, hvad der bliver sagt under et stormøde eller konference.
  • Simultantolkning – Denne tolkning sendes normalt via hovedtelefoner ved store konferencer, mediebegivenheder og direkte tv-udsendelser eller som hvisken i mindre omgivelser, f.eks. retssale. Tolken taler samtidig med, at denne lytter til og forstår den næste sætning. Denne løsning kræver teknisk udstyr som f.eks. kabiner, teknisk lydudstyr, som vi mere end gerne er behjælpelige med.
  • Resumétolkning – Anvendes ved små formelle og uformelle møder, f.eks. hvor der holdes tale for gæster af forskellige nationaliteter. Tolken afventer en passende pause, før oversættelsen gengives i et kort resumé.
Alle vore tolke har en generel viden om det danske samfunds opbygning og funktion, foruden ekspertise indenfor særlige fag og den tilhørende terminologi

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde. Ligeledes kan du fortage din bestilling på en af følgende måder:

Online
klik her, telefon  48 48 80 34, fax  48 48 80 36 eller E-mail  bestil@liink.dk

Liink ApS
har åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om åretvi er der, når du har brug for os!